قوانین ارسال سفارشات

  1. خانه
  2. قوانین ارسال سفارشات

قوانین ارسال سفارشات شهرستان ها

مرسوله ها با وزن بیش از 30 کیلوگرم و یا طول بیش از یک متر تحت پوشش ارسال با پست قرار نمی گیرند، کرایه این مرسوله ها تا محل باربری شهر مشتری، توسط پیران تولز پرداخت خواهد شد.
ارسال سفارشات شهرستان پس از پرداخت وجه انجام پذیرفته و در حال حاضر امکان پرداخت در محل برای شهرستان ها وجود ندارد.
سفارشات به مقصد شهرستان که تا قبل از ساعت 12 روز کاری تکمیل شوند در همان روز تحویل اداره پست می شوند. سفارشات ثبت شده در روزهای غیرکاری و سفارشات ثبت شده پس از ساعت 12، حداکثر تا پایان روز کاری بعدی تحویل اداره پست خواهند گردید.
تحویل مرسوله ها به آدرس مشتری بسته به عملکرد اداره پست طی 1 تا 3 روز کاری انجام می پذیرد.

فهرست